Taxeren

Hoe gaat een taxatie in z’n werk?

Na het maken van een afspraak, komt de taxateur bij U op bezoek. Aan de hand van een checklist wordt de auto grondig geïnspecteerd. De bevindingen worden beknopt op de checklist vermeld. Daarna worden er foto’s genomen van alle relevante zaken aan de auto. Hoe exclusiever de auto, hoe meer foto’s er genomen worden. De documentatie van de auto wordt ingezien en de bevindingen op de checklist  eventueel daarmee vergeleken.

Op het kantoor van de taxateur worden de bevindingen vergeleken met de documentatie aanwezig in de, deels digitale,  bibliotheek van de taxateur. Er wordt gekeken naar matching numbers en er worden indien mogelijk navragen en naspeuringen gedaan naar de herkomst en de originaliteit van de auto.
Aan de hand hiervan en aan de hand van de checklist wordt de uiteindelijke rapportage opgemaakt.
Hiervoor word een matrix gebruikt, die in basis voor alle autos gelijk is. Het onderscheid wordt door de auto zelf gemaakt, waardoor er geen twee taxaties identiek zijn. Het rapport dat Daniel C. van Aken Taxaties voor U opmaakt is dus uniek en heeft alleen betrekking op Uw auto. Tussen de vijf en acht werkdagen na de opname heeft U de rapportage in huis.

De schouwing, de fysieke taxatie, duurt tussen de 45 minuten en 2 uur, afhankelijk van de auto.
De verificatie neemt ongeveer een uur werk met zich mee en de opmaak van de rapportage ook ongeveer een uur. Voeg daarbij de kosten van de fotos, de overheadkosten, reiskosten en porti en U kunt zelf wel uitrekenen dat de tarieven die Daniel C. van Aken Taxaties hanteert uitermate scherp zijn.

 

P1188166

 

2

 

 

Taxeren voor verzekering

Verreweg de meeste door Daniël C. van Aken uitgevoerde taxaties hebben tot doel om een vervangende waarde te bepalen voor assurantiedoeleinden. 
Anders gezegd; met onze rapportages kunt u bij uw verzekering aantonen voor welk bedrag u de auto verzekerd wilt hebben. Dit is van belang indien u een WA-casco verzekering, of een zgn. All-Risk verzekering wilt aangaan. De verzekering wil dan graag dat een onafhankelijke derde deze vervangende waarde vaststelt. De taxateur laat zich in dit geval niet alleen door zijn ervaring en kennis leiden, maar ook door de wet. De meeste verzekeraars vereisen in hun polis de toepassing van het artikel 7:960 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Dit betekent in de praktijk dat de verzekeraar en de verzekerde beiden een deskundige overeenkomen die de te verzekeren waarde bepaalt.

Meestal is de verzekerde vrij om zelf een taxateur te kiezen. Het is dan zaak om iemand te vinden met voldoende kennis van zaken waar het úw voertuig betreft. 
Met de meeste tussenpersonen en verzekeraars heeft Daniël C. van Aken Taxaties inmiddels afspraken omtrent het rechtstreeks aanleveren van de taxatierapportages. Dat scheelt u werk en portokosten want u ontvangt dan alleen uw kopie van de rapportage. Wij verzorgen de verzending naar uw verzekeraar of tussenpersoon zonder extra kosten.

Alleen WA verzekerd ? Toch een taxatierapport ? 
Dat hoeft niet, maar bedenkt u wel dat bij een total-loss van uw geliefde voertuig de schuldige tegenpartij niet meer uit behoeft te keren dan de dagwaarde. Dat is voor een in goede staat verkerende Mercedes w116 uit 1975 bijvoorbeeld, niet meer dan  750,-. U kunt dan met een geldig taxatierapport van een onafhankelijke taxateur in rechte aantonen dat uw voertuig toch wel even iets meer waard was. Een bonafide verzekeraar zal dan het bedrag in de rapportage uit keren.

Meestal is de verzekerde vrij om zelf een taxateur te kiezen. Het is dan zaak om iemand te vinden met voldoende kennis van zaken waar het úw voertuig betreft. Daniël C. van Aken is beëdigd en RETM Registertaxateur. In de praktijk betekent dit dat vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen onze rapportages accepteren.
Met de meeste tussenpersonen en verzekeraars heeft Daniël C. van Aken Taxaties inmiddels afspraken omtrent het rechtstreeks aanleveren van de taxatierapportages. Dat scheelt u werk en portokosten want u ontvangt dan alleen uw kopie van de rapportage. Wij verzorgen de verzending naar uw verzekeraar of tussenpersoon zonder extra kosten. Bij twijfel omtrent de acceptatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

P4216072

 

12516042_736872446443187_946997145_n

 

 

Als uw auto u meer waard is dan de dagwaarde, dan moeten we eens praten…