Waarde in het economisch verkeer

Waarde in het economisch verkeer is de prijs die bij aanbieding in   de markt op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Er is een essentieel verschil tussen de vervangingswaarde ( de te verzekeren waarde) en de waarde in het economisch verkeer.

 

IMG-20140710-WA0006

 

Bij de vervangingswaarde gaat het om een bedrag wat nodig is voor het herverkrijgen van naar staat en waarde vergelijkbaar materiaal. Dat zal bij sommige unieke auto’s een heel probleem gaan worden omdat er niet nog zo’n exemplaar in de markt te verkrijgen is. Daarom dienen bijvoorbeeld kosten van import en aanschaf vanuit het buitenland (deels) meeverzekerd te zijn. De vervangingswaarde ligt dan ook vaak iets boven de waarde in het economisch verkeer.

Wanneer heeft u een rapportage nodig met de waarde in het economisch verkeer?

Bij bedrijfsbeëindiging als u met de fiscus moet gaan afrekenen, zult u de waarde van  de binnen het bedrijf aanwezige voertuigen moeten aantonen, mits deze afwijkt van wat de fiscus veronderstelt.
In geval van boedelscheiding. Indien een van de partners de auto wil behouden, zal deze een bedrag aan de andere partij moeten betalen. Een taxateur kan veel vervelende onenigheid voorkomen. In veel gevallen wijst de rechtbank zelf een taxateur aan.

 

P3108485

 
U begint een bedrijf en brengt een voertuig in als bedrijfskapitaal. Dan mag u niet zelf de waarde van dat voertuig aangeven, maar dient er een onafhankelijke rapportage te zijn. Anders bestaat het risico dat de fiscus dit niet accepteert en u met een gevoelige naheffing wordt geconfronteerd.
Als een voertuig onderpand of borgstelling voor een lening is, kan de financier om een taxatierapportage vragen.
Bij aanbieding op een veiling zal er meestal een “te verwachten opbrengst” moeten worden vastgesteld.
In alle gevallen kan Daniël C. van Aken Taxaties u van dienst zijn.

Als uw auto u meer waard is dan de dagwaarde, dan moeten we eens praten…